Data og visualiseringsverktøy

Eksempler og ideer fra Kartoteket

Financial Secrecy Index

En presentasjon for Tax Justice Network om finansielt hemmelighold

En kartpresentasjon

Denne siden kan kjøres som en frittstående presentasjon, den er mobiltilpassa, den er bakt inn som en ressurs på Tax Justice Networks hjemmesider og ble dessuten brukt til innsalg for en større sak i Aftenposten

Kjører på et lite CMS, er 100% dynamisk satt opp i forhold til innhold og data
(enkel å redigere, enkel å gjenbruke)
og alt trafikk telles og måles.

Mipa

Migration Patterns

Vi protoptypa et kartverktøy for Ambassaden i Cairo

Illustration
Illustration
Illustration
Illustration

Et visualiseringsverktøy

  • Mixed Migration Hub
  • North Africa Mixed Migration Task Force
  • UNHCR, DRC, RMMS, Save, IOM ++

Migrant Footprints Database

https://migrantfootprints.info/
Et frittstående verktøy som henter data fra Migrant Footprints og lager visualiseringer
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration

Poenget er

  • For hurtig produksjon til egne kanaler
  • For automatisert oppdatering
  • For streamlining og kvalitetssikring i produksjon
  • For branding

Flyktningefakta

Data er tilgjengelig, men likevel utilgjengelig...

en skisse